Zapraszamy do współpracy przy projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD).

Tytuł projektu:
Przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych mających na celu stworzenie innowacyjnego podestu o zmiennej, automatycznie regulowanej wysokości dla pojazdów specjalnych

Priorytet 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Zapraszamy do składania ofert:

• Zapytanie ofertowe nr 1 (2016.01.19) - wykonanie designu dla produktu (etap 1.)
Zapytanie ofertowe nr 2 (2016.01.19) - dostarczenie stacji roboczej z oprogramowaniem do przeprowadzania analiz MES

Protokoły z wyboru ofert:

• Protokół z wyboru ofert do zapytania nr 1
• Protokół z wyboru ofert do zapytania nr 2

Kliknij, aby przeczytać list referencyjny:


Seltin sp. z o.o.
Mydlana 1
51-502 Wrocław
tel.: +48 71 307 9753
e-mail: biuro@seltin.pl