Outsourcing usług inżynierskich to nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na zlecaniu przez klientów zadań inżynierskich w zakresie całego cyklu życia produktu (od koncepcji, po prototyp i testy) do wykonania przez zaufanego partnera zewnętrznego. Powierzone prace mogą być realizowane, w zależności od rodzaju zadania, zarówno w siedzibie dostawcy, jak i w siedzibie klienta.

Strategia ta przynosi klientom następujące korzyści:
1. Obniżenie kosztów stałych poprzez zwiększenie elastyczności zatrudnienia.
W wielu firmach prace rozwojowe prowadzone są okresowo. Oznacza to, że zatrudnianie licznej kadry inżynierskiej może być ekonomicznie nieuzasadnione. Z drugiej strony w okresach dużego natężenia pracy, nawet rozbudowane biuro konstrukcyjne, nie zawsze jest w stanie podołać swoim zadaniom. Stały dostęp do utalentowanych i doświadczonych specjalistów inżynierii na czas dużego zapotrzebowania na pracę pozwala rozwiązać ten problem bez potrzeby prowadzenia rekrutacji pod presją czasu.
2. Zapewnienie wymaganej jakości, terminowości, kosztów projektu.
Powierzanie prac rozwojowych
„przypadkowym” podwykonawcom nie zawsze jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem. Częstą przyczyną obniżonej jakości, opóźnień i podwyższonych kosztów jest brak wspólnych standardów w zakresie prowadzenia projektów, problemy komunikacyjne czy też brak motywacji do osiągania założonych celów. Długofalowa współpraca z partnerem zewnętrznym pozwala na zminimalizowanie tych problemów.
3. Możliwość okresowej współpracy bez utraty kapitału intelektualnego oraz Know-How.
Zatrudnianie przez firmy pracowników na czas określony lub tzw. „wolnych strzelców” nie sprzyja długofalowej współpracy. Firma nie mogąc zagwarantować ciągłości zleceń, godzi się z utratą kapitału intelektualnego wypracowanego w trackie współpracy. Długofalowe korzystanie z outsourcingu usług inżynierskich daje możliwość zachowania kapitału intelektualnego. Zmniejsza również ryzyko ujawnienia Know-How firmy.

Kliknij, aby przeczytać list referencyjny:


Seltin sp. z o.o.
Mydlana 1
51-502 Wrocław
tel.: +48 71 307 9753
e-mail: biuro@seltin.pl