Działalność B+R dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowywanie dla naszych klientów, nowych, lub istotnie ulepszonych produktów. Obejmuje ona generowanie pomysłów, wizualizację, projektowanie CAD, wirtualne symulacje, prototypowanie, testy i komercjalizację.

Zlecanie prac B+R komercyjnym dostawcom, umożliwia organizacjom rozwijanie innowacyjnych i efektywnych kosztowo produktów w minimalnym czasie, efektywne wykorzystanie zasobów i skupienie się na kluczowych kompetencjach. Umożliwia także dostęp do utalentowanych i doświadczonych specjalistów inżynierii.

Wg raportu  KPMG pt. „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce”,  39% polskich firm przemysłowych ocenia skuteczność takich działań jako dużą lub bardzo dużą.

 

Kliknij, aby przeczytać list referencyjny:


Seltin sp. z o.o.
Mydlana 1
51-502 Wrocław
tel.: +48 71 307 9753
e-mail: biuro@seltin.pl