1. Układy sterowania maszyn i linii produkcyjnych

W naszej ofercie proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne gwarantujące bezpieczeństwo, wysoką efektywność oraz niezawodność.

• Modernizacja systemów automatyki przez zastosowanie sterowników swobodnie programowalnych PLC, komputerów przemysłowych i paneli operatorskich HMI.
• Implementacja rozwiązań z wykorzystaniem sieci przemysłowych Profibus, Profinet, Modbus, TCP/IP oraz zdalny nadzór przez GSM.
• Wyposażenie maszyn w dodatkowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, tj. czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory.
• Instalacja urządzeń wykonawczych: zawory, silniki, siłowniki, napędy, przepustnice, pompy.
• Śledzenie i kontrola produkcji z wykorzystaniem technologii RFiD.
• Projektowanie i prefabrykacja szaf sterowniczych.
• Wyposażenie maszyn w układy monitorujące parametry pracy i sygnalizujące stany awaryjne.

Mamy duże doświadczenie w zakresie napędów elektrycznych. Możemy zaoferować:
• instalację falowników i napędów,
• dobór i instalację silników indukcyjnych, synchronicznych (serwo), krokowych, prądu stałego DC.

 

2. Programowanie maszyn i urządzeń przemysłowych

Oferujemy usługi programowania sterowników PLC firm:
• SIEMENS S7,
• TELEMECANIQUE,
• UNITRONICS,
• FATEK.

Dodatkowo wykonujemy aplikacje dla paneli operatorskich oraz wizualizacje procesów na komputery PC.
Parametryzujemy także inne urządzenia przemysłowe, tj. falowniki, napędy krokowe, napędy serwo, przetworniki, regulatory.

 

3. Bezpieczeństwo maszyn

Oznakowanie CE jest kluczowym wskaźnikiem zgodności urządzeń z prawodawstwem UE i umożliwia swobodny przepływ na rynku europejskim. Umieszczając znak CE, producent oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt ten jest zgodny z wszelkimi wymaganiami prawnymi niezbędnymi, by uzyskać oznakowanie CE. Należy  pamiętać, że dotyczy to także urządzeń poddawanych modernizacji i przebudowie.

Producent jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zgodności, a w szczególności:
• analizę spełnienia wymagań zasadniczych,
• analizę zgodności z wybranymi normami zharmonizowanymi,
• sporządzenie dokumentacji technicznej,
• przeprowadzenie analizy ryzyka,
• analizę dodatkowych środków technicznych mających obniżyć lub wyeliminować ryzyko,
• opis ryzyka resztkowego,
• dostarczenie instrukcji obsługi, konserwacji,
• dostarczenie zestawień części zamiennych, eksploatacyjnych,
• wydanie deklaracji CE.

Dla starych maszyn możemy wykonać audyt zgodności z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa. W sytuacji wyniku negatywnego oferujemy doposażenie w niezbędne środki techniczne.

Kliknij, aby przeczytać list referencyjny:


Seltin sp. z o.o.
Mydlana 1
51-502 Wrocław
tel.: +48 71 307 9753
e-mail: biuro@seltin.pl