Przedsiębiorstwo Seltin sp. z o. o. powstało w celu zaspokajania potrzeb rynku w zakresie projektowania i wytwarzania maszyn, zautomatyzowanych linii przemysłowych oraz oprzyrządowania technologicznego. Głównym atutem firmy jest dostarczanie rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, którzy mają możliwość uczestniczyć w procesie projektowania i mieć stały wpływ na funkcjonalność rozwiązania, jakość i koszty projektu.

Drugim nurtem działalności firmy jest dostarczanie usług inżynierskich poprzez realizowanie outsourcingu. Działalność ta polega na przejmowaniu zadań realizowanych przez działy R&D, biura konstrukcyjne lub technologiczne naszych klientów, dzięki czemu mogą oni skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które są dla nich najważniejsze. Połączenie wymienionych profili działalności umożliwia nam bardzo dobre poznanie specyfiki pracy i wymagań klientów, jak również wykorzystanie zdobytych doświadczeń do ciągłego ulepszania naszej oferty.

Kliknij, aby przeczytać list referencyjny:


Seltin sp. z o.o.
Mydlana 1
51-502 Wrocław
tel.: +48 71 307 9753
e-mail: biuro@seltin.pl